Algemene voorwaarden

Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 31 oktober 2019 en zijn van toepassing op de verkopen en leveringen van OCI B.V.